Annonser.se

| Annonsera | Redigera annons | Frågor & Svar | Startsidan
Annonssökning
 
     

Säljes
värmebehandling

Dalarna
Annonsör: Lukas Publicerad: 2021-04-27 07:29. Dalarna, Hedemora,
Telefon: 37069813112

värmebehandling
värmebehandling
modern, fullt utrustad anläggning för värmebehandling av högt påkända aluminiumdetaljer, inte sällan i säkerhetsrelaterade applikationer. värmebehandlingsstegen är normalt upplösning, snabb släckning i vatten och varmåldring (t6). varje batch kontrolleras avseende hårdhet genom brinellprovning. i våra helautomatiska liner är varje värmebehandlingsbatch fullt dokumenterad avseende temperatur och tid m m.samanfattning t6-värmebehandling helautomatiska line smältning
kärntillverkning kokillgjutning vaggjutning lågtrycksgjutningvärmebehandling
skärande bearbetning montering ytbehandling
hårdhetsmätning är en viktig del i materialprovning. instrument för hårdhetsmätning kallas durometer. man skiljer mellan två huvudgrupper av hårdhetsmätning:
plastisk mätning, där mätningen deformerar provföremålet och ger ett kvarstående märke i materialet. elastisk mätning, där provföremålet återtar ursprunglig form, när mätningen avslutats.
hårdhet brinellprovning knoop-provning mohs hårdhetsskala rockwellprovning
shoreprovning vickersprovning (objektiv mätning, både plastisk och elastisk. används speciellt på tunna folier)hårdhet, brinnel (hb), rockwell (hrc), vickers (hv)
hårdhet mäts , hårdhet brinell, rockwell och vickers.
brinellhårdheten (hb)
mäts med en härdad stålkula med en diameter på 10 mm som pressas in i ett materialprov med en given kraft (typiskt 3000 n) under en given tid. därefter beräknas arean av det kvarvarande intrycket och en kvot, newton per kvadratmillimeter beräknas.
typiska material som mäts i brinell kan vara carbo 29/9 ac för buffertlager eller reparation.
rockwellprovning (hrc)
mäts genom att en diamantkon eller stålkula förs mot en provbit med en förlast, tilläggslast sedan totallast och återgång. därefter kan hårdhetstalet fås fram via formel för kula eller kona.
här hittar man hårdare slitage material som t. ex. carbodur 65
vickersprovning (hv)
mäts genom att istället för att använda en kula så trycks en pyramidformad diamantspets med en toppvinkel på 136° in i en plan provbit med en förutbestämd kraft, diagonalerna mäts sedan för att ge ett hårdhetsvärde i vickers.
ofta mäts verktyg och verktygsstål svetsade med tex carbodur wz 60 ac med detta
industriugn kammarugn keramikbrännugn fusingugn
smältugn sinterugn laboratorieugn härdningsugn
härdningsbad anlöpningsugn glödgningsugn skyddsgasugn
torkskåp luftcirkulationsugn vakuumugn vakuumtorkskåp
högtemperaturugn retortugn genommatningsugn rörugn
muffelugn tegelugn tippdegelugn dentalugn
varmbadugn saltbadugn badugn föraskningsugn
rakuugn brännugn smidesugn gropugn
laboratorieugn huvugn klockugn specialugn
schaktugn klockugn härdvagnsugn värmningsugn värmebehandlingsugn
värmebehandlingsugnar
renoverade värmebehandlingsugnar
induktionshärdning
renovering av vakuumugnar
styrsystem för värmebehandlingsugnar
härdoljor, skyddspastor
värmebeständigt gjutgods, fixturer och korgar
temperaturprofilering värmeelement värmebehandlingsugnar
konvejerband värmebehandling
konvektionsugn för torkning, härdning, pulverlackering, påkrympning och förvärmning.
vagnugn
konvektionsugn är en vagnugn som passar utmärkt för härdning, påkrympning, förvärmning, mjukglödning och avspänningsglödning.
tunnelugn
konvektionsugn är en tunnelugn som är utformad för torkning, härdning, pulverlackering, plasttillverkning, påkrympning och förvärmning.
konvektionsugn för härdning, mjukglödning och avspänningsglödning.
industriugnar begagnade ugnar elektrodvärmeskåp luftvärmare och värmebatterier
seghärdning utförs på följande sätt, godset genomvärms till ca 860°c, varefter det snabbkyles i olja. därefter följer en anlöpning vid 500 – 650°c.
typiska egenskaper på produkten: härdning av stål med 0, 3 – 0, 5% c med efterföljande anlöpning vid 500 – 700°c ger i allmänhet en bra kombination av hög hårdhet och god seghet, som utnyttjas i axlar, lyftkrokar m m. hårdhet ca 270 – 330 hb.
vi har ett flertal ugnar. max mått ca 15 x 5 x 5 meter. vi har också en ugn med mått 2500 x 2500 x 1500 som gör att vi kan hålla bra priser på avspänningsglödgning av medelstort gods.
mjukglödgning
värmebehandling

stål värmebehandlas för att åstadkomma önskade förändringar i mikrostruktur och mekaniska egenskaper. man värmebehandlar till exempel för att ta bort inre spänningar till exempel från tidigare behandling (t.ex. som härdning, kallvalsning eller svetsning), förfina kornstruktur och storlek, för ökad tänjbarhet och för att underlätta vidare bearbetning.
denna värmebehandling sänker stålets hårdhet. genom att värma upp stålet till ca 750-800° c och därefter låta det svalna mycket långsamt erhåller man ett mjukare stål.
w w w uterna com europe

4
vakuumhärdning
innebär att stålet värms i en helt skyddad ugnsatmosfär vilket ger ett homogent stål med ett ytskikt som varken är avkolat eller uppkolat. uppvärmning till härdningstemperatur för att omvandla perlit till austenit, och därefter martensit vid avkylning, vilket är en betydligt starkare struktur. stål värmebehandlas för att åstadkomma önskade förändringar i mikrostruktur och mekaniska egenskaper. man värmebehandlar till exempel för att ta bort inre spänningar till exempel från tidigare behandling (t.ex. som härdning, kallvalsning eller svetsning), förfina kornstruktur och storlek, för ökad tänjbarhet och för att underlätta vidare bearbetning.
stålsorter som kan vakuumhärdas är högre legerade typ verktygsstål. kylhastighet styrs av analys och geometri och bestäms från fall till fall av produktionschefen. all vakuumhärdning efterföljs av en till tre anlöpningar till begärd hårdhet.
vakuumugnar
våra vakuumugnar är av senaste modell. i denna stora ugn kan längder upp till 1800 mm och vikter på 1800 kg chargeras. ugnarna kan under kylprocessen uppnå ett övertryck på 10 bar vilket tillsammans med en hög gashastighet och en kraftig värmeväxlare borgar för en snabb kylning.
temperatur upp till 1250°c.
härdning värmebehandling anlöpning, avspänningsglödgning, avspänningsglödgning i skyddsgas, avspänningsglödgning i vakuum, bainithärdning, blacknite, blankglödning, colournite, diffusionsglödgning, djupkylning, etappglödgning, etapphärdning, flamhärdning, gasnitrering, in- och urkrympning, induktionshärdning, kallriktning, karbonitrering, kolsterising, kolsättning, laserhärdning, mjukglödgning, nickellödning, nitrokarburering, normalisering, plasmanitrering, presshärdning, rekristallationsglödgning, robotiserad laserhärdning, saltbadshärdning, seghärdning, sintring, skyddsgashärdning, skyddsgashärdning, släckglödgning, svartoxidering, sätthärdning, tixon-behandling, tvättning, upplösningsbehandling, vakuumhärdning, varmriktning, väteglödgning, åldring, övrig härdning

fördelarna med vakuumhärdning är att man slipper all ytavkolning och dessutom får minimala deformationer. även vakuumugnarna är datorstyrda. alla parametrar registreras och arkiveras i vår server.

w w w uterna com europe

5
............................................
vakuumhärdning
vi har 6 st vakuumugnar. vakuumhärdning ger fina ytor och framförallt är det en miljövänlig härdteknik.
vakuumvärmebehandling seghärdning presshärdning sätthärdning
karbonitrering gasnitrering plasmanitrering nitrokarburering tvättning
trumling härdning anlöpning nitrering släckglödgning induktionshärdning
sätthärdning
metoden innebär att stålet värms i en ungnsatmosfär med en hög kolpotential, vilket ger ett uppkolat ytskikt som blir hårt vid efterföljande härdning. härddjupen ligger normalt mellan 0, 2-1, 5 mm och styrs av temperatur och hålltid i ugn. sätthärdningsdjupet defineras som det djup under ytan där hårdheten sjunkit till 550 hv.
vanliga ythårdheter efter anlöpning är 58-62 hrc. stålen som används vid sätthärdning har låg grundkolhalt på ca: 0, 10-0, 20% vilket ger en mjuk kärna i förhållande till den hårda ytan. detta ger tillsammans med den hårda och slitstarka ytan en kraftig förbättring av utmattningshållfastheten. orsaken är det härdade ytskiktets större volym än underliggande material, vilket skapar tryckspänningar i ytan.
karbonitrering
karbonitrering är en variant av sätthärdning där förutom kol även kväve tillförs i ytan.

detta ökar härdbarheten i ytskiktet hos olegerade stål. material som normalt skulle kräva vattenhärdning kan med karbonitrering härdas i olja, vilket ger bättre formstabilitet än vatten.
seghärdning
vid seghärdning värms detaljerna till en av stålsorten bestämd temperatur och härdas därefter i olja. då grundkolhalten i seghärdningsstål är högre än i sätthärdningsstål erhålls hårdhet genom hela detaljen beroende av stålsort och dimension. en efterföljande anlöpning, normalt 500-650 grader ger en god kombination av hårdhet och seghet.
nitrering
nitrering är en ytbehandlingsprocess som utförs i nitrerugnar och syftar till att härda stål genom att skapa en hård yta.
den stora fördelen med nitrering framför andra metoder är att den inte innefattar släckning med dess medföljande distorsionsproblem.
den nitrerade ytan är mycket slitstark och kraftig friktionsreducerad. materialets livslängd ökar avsevärt på grund av det ökade korrosionsmotståndet. ytan får ett härdat skikt på mellan 0, 03 – 0, 8 mm. djupare skikt är möjligt, men det kräver längre cykler eftersom diffusionshastigheten är långsam.
nitrering kan utföras genom att enbart tillsätta kväve (n), eller dessutom lägga till kol (c) vilket då kallas för nitrokarburering. nitrering utförs under omvandlingstemperaturen för legeringsstål vilket medför att distorsionsproblem undviks.
i processen ingår att värmebehandla stålet till bestämd ythårdhet. därefter tillsätts aktivt kväve i en diffusionsprocess vid ett temperaturintervall som vanligtvis ligger på 495ºc till 530ºc. denna temperatur påverkar inte basmetallens egenskaper vilket medför att dimensionerna bibehålls.
före slutlig bearbetning avspänningsglödgas materialet för att i slutändan endast få en ytterst liten tillväxt. i vissa fall tas det sköra yttersta lagret bort som produceras av processen för att uppnå en snäv tolerans.
turbilen
heat treatment turbil kör dagligen för att hämta och lämna gods. vi kör en lång och en kort tur.
vakuumvärmebehandling seghärdning presshärdning sätthärdning
karbonitrering gasnitrering plasmanitrering nitrokarburering tvättning
trumling härdning anlöpning nitrering släckglödgning induktionshärdning

w w w uterna com europePris: 1 500 kronor.
Kontakta annonsör
Viktigt! Gör aldrig en förskottsbetalning.

Att Annonsera | Villkor | Cookies | Inställningar | Om Annonser.se | Länka Till Oss | Kontakta Oss
Hitta annonser nära dig med Annonser.se
Copyright © Annonser.se All rights reserved