Annonser.se

| Annonsera | Redigera annons | Frågor & Svar | Startsidan

1. Avgifter
Det är helt gratis att lägga upp annonserAnnonser.se. (Gäller ej företagsannonser. Se punkt 2)

2. Företagsannonsering
För företag som vill utnyttja Annonser.se:s tjänster gäller ej punkt 1. Avgift tas ut beroende på annons typ.
"Tjäna pengar hemifrån" annonser och liknande annonser räknas som företagsannonser.
Annonser som hänvisar till företag, webbsajter eller liknande räknas som företagsannonser. Företag kan annonseraAnnonser.se via Pay Per Click (betala endast för besökare från Annonser.se) AddWords genom att Annonsera här.

3. Annonser.se är endast en annonsplats
Annonser.se fungerar endast som en annonsplats där annonsören kan sälja/köpa/byta produkter. Vi är inte involverade i själva kontakten mellan köpare och säljare. Vi kan ej likaså påta oss något ansvar för att sålda produkter inte håller den kvalitet annonsören utlovat, att produktbeskrivningen är korrekt eller att produkten fungerar.

4. Du ansvarar själv för den information du lämnar
Annonser.se fungerar endast som en annonsplats för din information. Vi förbehåller oss dock rätten att ta bort annonser som vi bedömer som olämpliga.

5. Den information du lägger ut på Annonser.se, t.ex. texter och bilder, får inte
5.1 vara ärekränkande eller utgöra ett hot.
5.2 innehålla virus, Trojanska hästar, eller andra program avsedda att skada eller förstöra datorsystem eller personlig information.
5.3 kränka något tredjeparts varumärke, patent, upphovsrätt eller affärshemlighet.
5.4 vara obscen eller innehålla olagliga varor.
5.6 bryta mot lagar, regler eller förordningar (inklusive lagar såsom tryckfrihet och marknadsföringslagstiftning).
5.7 länka till produkter eller tjänster som du inte har rätt att länka till. Vidare får du ej heller publicera annonser för produkter som kan medföra att Annonser.se bryter mot någon lag eller förordning eller allmänt vedertagen etik och moral.

6. Lämnad information
Genom att acceptera detta villkor ger du Annonser.se rätt till att använda e-postadressen i en så kallad mailinglista under den tiden som annonsen är publicerad.
Din information omfattar all den information du lämnar till Annonser.se via webbformulären för annonsinlägg plus IP-adressen som loggas av oss, detta ifall det påträffas annonser som innehåller olagligheter (Identiteten på en annonsör kan fastställas av Internetleverantören med hjälp av IP-adressen).
Radering av information sker vid radering av annons eller 6 månader efter att annonsen skickats in.

7. Annonsering och försäljning på Annonser.se
Det är annonsörens ansvar att beskrivning och bild på produkten överensstämmer med verkligheten. Annonsören kan antingen själv tillhandahålla information eller länka till en produktbeskrivning.

8. Systemintegritet
Du får inte använda någon enhet, mjukvara eller rutin med avsikt att hindra, påverka eller förstöra någon funktion eller annonsAnnonser.se. Du får inte vidtag någon åtgärd som innebär en oproportionerligt stor belastning av systemet.

9. Generell laglydighet
Du skall följa samtliga lagar, regler och förordningar som har betydelse för användning av denna tjänst.

10. Meddelanden
Alla meddelanden från Annonser.se skickas till den vid registreringen angivna e-postadressen.

11. Generellt
Detta villkor regleras av i Sverige gällande lagar. Annonser.se garanterar inte kontinuerlig tillgång till webben www.annonser.se, eftersom driften av den kan påverkas av flertalet externa faktorer för vilka Annonser.se ej kan påta sig ansvar.

12. Tekniska fel
Annonser.se avsäger sig ansvaret för tekniska fel gällande Annonser.se.

13. Kontraktsbrott
Annonser.se förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan avsluta din/dina annonser om du bryter mot Annonser.se:s villkor, eller om vi ej kan verifiera eller bevisa äktheten av den information du lämnar oss.

Att Annonsera | Villkor | Cookies | Inställningar | Om Annonser.se | Länka Till Oss | Kontakta Oss
Hitta annonser nära dig med Annonser.se
Copyright © Annonser.se All rights reserved.